Tenester

Corokia ynskjer å vere ein partner i vekst og utvikling for dei som vil satse. Ei utviklingsfase er alltid unik, og difor ligg alltid skreddarsaum av tenestene til grunn.

Bedriftsutvikling

Prosjektarbeid

Arrangement

Prosjekt

Corokia vart til fordi eigarane såg mogelegheiter i Hyllestad og regionen rundt. Ein vil difor alltid ha eigne prosjekt som ein ynskjer å realisere samstundes som ein tilbyr tenester til andre.

Reiseliv

Utvikling

Robba

Om Corokia

Corokia AS er eit lite rådgjevingsselskap som har tenester og produkt retta mot bedrifter, gründerar, organisasjonar og offentleg verksemd som ynskjer å jobbe med utvikling.

Kontakt

Om oss

Samfunnsansvar


9171 7053

post@corokia.no

Eidsnesfeltet, 6953 Leirvik i Sogn